ORGANISATIECOACHING

Sommige uitdagingen vereisen een cultuurverandering in je organisatie. Ze zijn diep geworteld in onderbewuste patronen. Organisatiecoaching is daarom geen "quick fix". Stap voor stap wordt gewerkt aan een cultuur waar effectieve samenwerking leidt tot betere resultaten. 

Zinvol samenwerken focust op verschillende peilers:

  1. Openheid en betrokkenheid: Het creëren van een veilige omgeving

  2. Zelfbewustzijn: Leren kijken naar zichzelf en naar de eigen organisatie met de juiste bril. Dingen zien zoals ze zijn als basis voor verandering.

  3. Verbondenheid: 'bunkers' weghalen, de organisatie weer laten stromen, mensen en afdelingen dichter bij elkaar brengen.

  4. Tools en vaardigheden: Er wordt samen nagegaan welke vaardigheden ontbreken om een goede samenwerking te bewerkstelligen.

Uitdagingen waarbij organisatiecoaching een oplossing kan bieden:

  • Werken aan effectievere processen in je organisatie

  • Evolueren naar meer zelfsturing

  • Cultuurverandering in je organisatie

  • ...

Aanpak

Organisatiecoaching is elke keer maatwerk. Elke organisatie heeft zijn eigen cultuur, gewoontes en problemen. Nooit is een traject hetzelfde, een goeie analyse ligt aan de basis om de juiste stappen te bepalen. Na een intakegesprek wordt een voorstel gedaan voor volgende stappen.

"Een bedrijf is geen machine, maar een levend organisme, dat - net als de mens - een collectief identiteitsgevoel en een fundamenteel doel kan hebben. Dit is het equivalent op organisatieniveau van zelfkennis en het wordt gevormd door een gemeenschappelijk inzicht in wat het bedrijf betekent, in welke richting het zich begeeft, in welk soort wereld het wil functioneren en - het belangrijkste - hoe het deze wereld wil verwezenlijken." (Ikujiro Nonaka)