TEAMONTWIKKELING

Samen werken aan de samenwerking:

Een team leert (anders) naar zichzelf kijken en praten over zaken die er écht toe doen. Hoe functioneren wij als groep? Welke rol neemt elk lid hierin op? Hoe kunnen we onze effectiviteit verbeteren? Hoe gaan we om met spanningen en conflicten? Teameffectiviteit gaat sterk vooruit als er geïnvesteerd wordt in momenten om als groep constructief te leren omgaan met spanningen en conflicten.

Een gezond team is een team waar vertrouwen heerst en de individuele leden hun verantwoordelijkheid nemen in het goed functioneren van het team. Samen worden resultaten neergezet. Er is ruimte om betekenisvolle gesprekken te voeren die het team vooruit helpen en de 'olifanten in de ruimte' worden bespreekbaar gemaakt. Teambuilding: the next level. 

Uitdagingen waarbij teamcoaching een oplossing kan bieden:

  • De neuzen in dezelfde richting krijgen

  • Eenzelfde beeld krijgen over visie, missie en waarden

  • Vertrouwen creëren in het team en leren omgaan met spanningen en conflicten

  • Meer helderheid creëren in onze rollen en verantwoordelijkheden

  • De effectiviteit van het team verbeteren

  • Werken aan meer zelfsturing

  • ...

Aanpak

Werken aan teamontwikkeling is elke keer maatwerk. Elk team heeft zijn eigen cultuur, gewoontes en problemen. Nooit is een traject of sessie dezelfde. Aan de hand van een intakegesprek wordt bepaald welke interventies nodig zijn, en of teamcoaching voor jouw organisatie de beste oplossing is.

Na de sessies volgt elke keer een analyse of verdere interventies zinvol zijn.​