PROCESBEGELEIDING

Complexe processen vragen een procesbegeleider zodat het team zich kan concentreren op de kerntaak en de inhoud van het project. Bij Zinvol Samenwerken staat betrokkenheid centraal. Door eenvoudige communicatie en visuele ondersteuning wordt er laagdrempeligheid gecreëerd en surfen we samen door het project.  

​In complexe vraagstukken kunnen steeds onvoorspelbare elementen naar boven komen. De begeleiding door een expert zorgt ervoor dat je je als team kan blijven focussen op de inhoud, terwijl diverse creatieve methodes gebruikt kunnen worden om de doelstellingen te bereiken.

​Ik heb specifiek ervaring in het creëren van een open communicatie bij een heel divers publiek. CEO samen met productie-arbeiders, raad van bestuur samen met de doelgroep, verschillende culturen en leeftijden... Zinvolle samenwerkingen die leiden tot meer verbinding binnen in je organisatie en met de omgeving. 

Uitdagingen waarbij procesbegeleiding een oplossing kan bieden:

  • Met grote betrokkenheid visie, missie of doelstellingen bepalen

  • Participatietrajecten met buurt, doelgroep of stad

  • ...

Aanpak

Elke aanpak is anders naargelang de doelstellingen van het project. Na een intakegesprek wordt een procesvoorstel gedaan dat we gebruiken als kapstok. Op basis van wat zich voordoet kan in overleg afgeweken worden van dit proces om de doelstellingen te bereiken.