top of page
Zoeken

12. Bouwstenen van een zorgzame organisatie

Saamo ontwikkelde een boeiende publicatie rond Zorgzame Buurten, 8 bouwstenen die het geheel doen werken. Ik heb die regelmatig gebruikt bij mijn projecten, om even een stap achteruit te kunnen zetten en te zien waar nog stappen te zetten zijn. 

Hoe meer ik ernaar kijk, hoe meer ik die schijven ook binnen organisaties van toepassing zie. Een boeiende oefening om eens vast te nemen op een offsite met management of leidinggevenden.

Ik ben een grote voorstander van het meer verbinden van sectoren, omdat er zoveel van elkaar te leren valt. De woorden zijn soms anders, maar veel kennis en inzicht is universeler dan we denken.
De vertaalslag:

 1. Sociale netwerken: Het creëren van verbinding in je organisatie. Wat gebeurt er om die op te bouwen en te versterken? Is er variatie in de ontmoeting? Sociale netwerken zijn essentieel om organisatiecultuur door te geven. 

 2. Kracht en talent: Hoort iedereen erbij en doet iedereen ertoe? Worden talenten en krachten benut?

 3. Detectie: Op welke manieren worden vragen/noden/signalen opgepikt? Worden signalen doorgegeven door werknemers? Kunnen die ergens terecht met hun vragen? Wat zijn hierin mogelijke belemmeringen? Is er vraagverlegenheid?

 4. Toeleiding: Komt er een gepast antwoord op de vragen/noden/signalen? Komen die bij de juiste personen terecht en worden ze opgevolgd?

 5. Buurtanalyse & plan: wat leeft allemaal in de organisatie? Dan hebben we het over cijfers, maar even goed over de organisatiecultuur. Waar zit onze kracht? Wat is onze identiteit? Welke thema’s leven? Hoe zien de netwerken eruit?

 6. Visie & organisatie: organisatiebeleid ontwikkelen en uitvoeren. Hoe wordt de visie bepaald? Is die gedragen doorheen de organsiatie? Hoe organiseren we ons daarnaar? Wie voert de plannen uit?

 7. Sensibiliseren en informeren: Waarover moet meer geïnformeerd worden? Zijn er opleidingskansen of werkgroepen met die opdracht? Verduurzaming, Burn-out, ergonomie, rechten, welke diensten en mogelijkheden er zijn in de organisatie? 

 8. Partnerschappen: Samenwerken en netwerk stimuleren, binnen en buiten de organisatie. Wie zijn partners van de organisatie? Met wie werken we allemaal samen? Weten we wie en wat er allemaal leeft in het ruimere ecosysteem?


De werkvorm:

 1. Brainstorm (eerst individueel): Wat doen we allemaal concreet, en bij welk van deze bouwstenen hoort dat dan? (denk aan kleine dagdagelijkse acties, activiteiten of projecten)

 2. Analyse: Waar hangen veel/waar weinig acties? Als er veel hangen: ervaren we daar de effecten van op de werkvloer? Als er niet veel hangen: is dat omdat we het niet zien wat we hier doen, of omdat hier nog wel wat te doen valt?

 3. Als we er één zouden uitkiezen waar we in zouden kunnen groeien, welke zou dat dan zijn? Wat zullen we hier rond ondernemen?


De inspirerende publicatie van Saamo met uitgebreide uitwerking kan je terugvinden via deze link: https://www.saamo.be/tool/minder-mazen-meer-net-tools-voor-zorgzame-buurten/

20 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page